Kuro Sumi - Surabachi Yellow

Kuro Sumi - Surabachi Yellow

Объём 2 унции (65 мл), Цена 850 руб.